Kadra


Kierownik:
Hanna Paździerz grupa 9 klasy: 3b, 4e, 5e
Wychowawcy:
opiekun grupy: Małgorzata Bąk grupa 1 klasy: 1a, 4b
opiekun grupy: Sylwia Młodecka grupa 2 klasy: 1b, 4b,
Małgorzata Bąk grupa 3 klasy: 1c, 3c
Agnieszka Prokopczyk grupa 4 klasy: 1d, 3c
opiekun grupy: Agnieszka Rogalska grupa 5 klasy: 2a, 4c
opiekun grupy: Maciej Zubkowicz grupa 6 klasy: 2b, 3c
Małgorzata Cichocka grupa 7 klasy: 2c, 3c, 4d
opiekun grupy: Sylwia Młodecka grupa 8 klasy: 3a, 4a